De gemeenten Stadskanaal en Veendam werken samen met respectievelijk woningcorporatie Lefier en Acantus om de uitstroom van Beschermd Wonen effectief en succesvol te maken. Dat is de bedoeling van de werkwijze die vanaf 1 januari 2021 van start is gegaan.

Jaartal
2021
Gemeente

Hoe werkt het?

De werkwijze is simpel en doeltreffend:

  • De uitstroomkandidaat zorgt dat hij/zij ingeschreven staat bij thuiskompas en/of corporatie
  • De zorginstelling meldt de kandidaat aan bij de uitstroomcoördinator van de gemeente
  • Gemeente maakt afspraak met kandidaat en begeleiding voor intake
  • Bij intake wordt nagegaan wat er geregeld moet worden (financiën, Wmo) en de daarvoor benodigde personen binnen gemeente en corporatie worden benaderd
  • Aan de hand van intake wordt bepaald of kandidaat voor een traject in aanmerking komt, (proef)wonen, thuisplus etcetera
  • Streven is dit binnen 6 maanden te realiseren
  • Kandidaat gaat in gesprek met corporatie en begeleiding
  • Woningaanbod kan worden gedaan, mogelijk proefwonen, evaluatie na 3 maanden en 1 jaar

De kracht van de werkwijze

3 van de 4 cruciale figuren in deze werkwijze -  Wilma Kooi, uitstroomcoördinator van de gemeente Veendam, Gerda Schuurman, medewerker bewonerszaken van woningcorporatie Lefier en Ankla Leeuwinga, bewonersconsulent van woningcorporatie Acantus - vertellen enthousiast en bevlogen over hun werk. De hands-onmentaliteit, het ‘nait soezen moar doun’ spat ervan af. Samen met de uitstroomcoördinator uit Stadskanaal, Alje Wierenga, hebben ze een bak aan ervaring.

'Wij kennen onze pappenheimers', zegt Schuurman, die al 20 jaar consulent is voor de bijzondere doelgroepen in Stadskanaal en zich voornamelijk bezig houdt met overlast en het voorkomen van ontruimingen. 'Het gaat om de  korte lijntjes, ik spar met Alje, die tevens OGGZ-coördinator is, en dat helpt om de juiste stappen te zetten in een succesvol woontraject voor de kandidaten. Alje kan bijvoorbeeld eens bij de zorg aan de bel trekken om wat meer begeleiding als dat nodig is. Het werkt heel goed samen. In Stadskanaal is de uitstroom van jongeren relatief hoog, dit heeft met de zorgaanbieders te maken.'

Kooi is naast uitstroomcoördinator ook indicatiesteller Beschermd Wonen en zij voert tevens de herindicatiegesprekken. Ook zij kent de mensen, ze heeft een achtergrond bij een jeugdzorginstelling en heeft in het verleden veel woonprojecten opgezet. Voor Leeuwinga is het een heel prettige samenwerking. 'Wij doen het wel net iets anders als in Stadskanaal, bij ons moeten de kandidaten zelf reageren op gepubliceerde woningen, zien dat als onderdeel van het zelfstandig gaan wonen, maar als dat niet lukt, stappen we over op een traject met urgentie.'

Kooi en Leeuwinga gaan binnenkort de boer op, naar een ambtelijk overleg in Oost-Groningen. Leeuwinga vertelt dat het voor Acantus fijn zou zijn als meerdere gemeenten uit het werkgebied op deze wijze gaan werken. Kooi: 'Het is zo eenvoudig, je kent de mensen al en het kost nauwelijks extra tijd en het levert geschikte woontrajecten op.' Als succesfactor zien zij de korte lijnen, het vertrouwen in elkaar en in de samenwerking, het snel kunnen op- en afschalen van de zorgbehoefte, maar bovenal het voordeel voor de cliënten, die op een goed begeleide manier zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen.

Meer informatie