In 2023 kreeg gemeente Bunnik de gelegenheid om de samenwerking met het lokale veld en de inwoners te versterken. Iets wat al langer een wens was. Het Gezond en Actief Leven Akkoord bracht dit in een stroomversnelling. Deze regeling is namelijk bedoeld voor de inwoners van de gemeente. Wie anders dan de inwoners zelf weten het beste wat zij belangrijk vinden voor hun gezondheid in de breedste zin van het woord?

Jaartal

2024

Gemeente

De gemeente Bunnik kent vanouds al een sterke sociale cohesie. Veel mensen en maatschappelijke organisaties zetten zich in voor de inwoners. Ze zorgen voor ontmoeting, zingeving, sport en beweging, cultuur en creativiteit. Ook maken ze meedoen mogelijk, geven ze steun en zorgen ze dat onze inwoners dagelijks goed kunnen functioneren. Belangrijke factoren die de gezondheid en kwaliteit van leven beïnvloeden. Dat is enorm waardevol!
 

Maar de Bunnikse gemeenschap staat voor grotere vraagstukken, die alleen door de inzet vanuit meerdere organisaties opgelost kunnen worden. Dit vraagt om een integrale aanpak. Daarom werken veel lokale organisaties samen in het netwerk BunnikSamen. Ze helpen elkaar en zorgen via het netwerk voor meer samenhang en afstemming tussen activiteiten die georganiseerd worden. Ook spelen ze in op de wensen en behoeften van de inwoners.
 

Het is dan ook fantastisch dat BunnikSamen meeschrijft, -denkt en anticipeert in de uitwerking van het Gezond en Actief Leven Akkoord van de gemeente Bunnik. Samen stelden we een plan van aanpak voor deze regeling op. Dit zorgde ervoor dat de samenwerking en het vertrouwen in elkaar groeide. In 2024 zal dit plan verder tot uitwerking komen. Maar wat is het mooi om te zien wat een kracht er in de organisaties en inwoners van de gemeente Bunnik zit. Daarom als tip: kijk naar wat inwoners kunnen brengen. Schroom niet om hen te betrekken.