Rotterdam gaat, in samenwerking met marktpartijen, een Open Urban Platform bouwen. Het platform zal volgens de gemeente een centrale plaats gaan innemen in de ontwikkeling van de digitale infrastructuur van de stad. Het is plek waar inwoners, bedrijven en instellingen elkaar kunnen ontmoeten.

Jaartal

2023

Gemeente

Het Open Urban Platform is een zogenaamde digital twin, een digitale kopie van de stad.  Maar wat betekent dat, waarom wil een stad dat en moet iedere gemeente dit gaan doen?

Het Kennisnetwerk Data en Samenleving (VNG) interviewde hiervoor Roland van der Heijden, programmamanager Open Urban Platform Rotterdam, waarin hij onder andere praat over de verhouding tussen overheid en marktpartijen in een ontwikkeling als deze.

Volgens Roland van der Heijden is het belang van een Open Urban Platform duidelijk: “Tegenwoordig hebben we drie werkelijkheden met drie dimensies, namelijk een sociale, fysieke en een digitale werkelijkheid. Die dimensies raken elkaar en kunnen ook samengaan. Denk bij de sociaal-digitale dimensie aan menselijke interactie via socialmedia en internet, bij de fysiek-digitale aan apparaten zoals zelfrijdende auto’s en laad-zend-lantaarnpalen.

“Deze vermenging roept vragen op over de aard en het aanzien van de stad, haar opgave, en de rol van de overheid daarin. De zoektocht naar antwoorden op die vragen en meer, waren aanleiding voor het Rotterdamse programma Digitale Stad. Het Open Urban Platform is de spil in een nieuw te ontwikkelen digitale infrastructuur die de stakeholders van de stad verbindt.”

Kennisnetwerk Data en Samenleving
Het Kennisnetwerk Data en Samenleving is er voor gemeentelijke ambtenaren. Een community voor professionals, zodat dat zij kennis blijven delen en op die manier van elkaar leren. Dergelijke initiatieven zoals hierboven genoemd, worden via onze Pleio pagina gedeeld. Wil je op de hoogte blijven van belangrijke updates en aanbod? Word dan lid van de community!