Het Toezicht Wmo Rotterdam-Rijnmond heeft proactief toezicht uitgevoerd op basis van de vraag: wat gaat goed en wat kan beter met betrekking tot de veiligheid van cliënten, die gebruik maken van de nachtopvang in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Jaartal

2021

Gemeente

Type

Overig type

Toezicht Wmo Rotterdam-Rijnmond (hierna: Toezicht Wmo) heeft in het onderzoek geconstateerd dat zorgaanbieders op verschillende manieren omgaan met de veiligheid in de  nachtopvang. Er zijn verschillen per zorgaanbieder en locatie. Een deel van deze verschillen heeft te maken met het beleid van de centrumgemeente. In het onderzoek heeft Toezicht Wmo goede voorbeelden aangetroffen van een veilige omgeving in de nachtopvang en factoren om veiligheid verder te verbeteren. Deze voorbeelden kunnen de zorgaanbieders en (centrum)gemeenten gebruiken om van elkaar te leren, de veiligheid van nachtopvang verder te verbeteren en te komen tot (eenduidige) afspraken over veiligheidscriteria voor de nachtopvang.

Toezicht Wmo vindt het positief dat: De meeste cliënten en medewerkers zich veilig voelen op de nachtopvang in de regio Rotterdam-Rijnmond. Er is voldoende aandacht voor opvang van vrouwen en voor medicatieveiligheid. Daarnaast beschikken zorgaanbieders op organisatieniveau over voldoende veiligheidsbeleid en/of protocollen, is er aandacht voor registratie van incidenten én gaan medewerkers op een respectvolle manier om met de cliënten.