Zo veel mogelijk ondernemers bieden wat nodig is om inkomen- en bestaanszekerheid te borgen op de (middel)lange termijn. 
Het doel is, volledig geircht op de leefwereld van de ondernemers, de doelgroep van gerichte dienstverlening te voorzien. In het toekomstgesprek met een ondernemersdeskundige (iemand met een goed lopende onderneming of een succesvolle ex-ondernemer) komen alle uitdagingen in persoonlijk onderhoud op tafel. 

Jaartal
2022
Gemeente

- Tot op heden zijn (minimaal) 2058 Utrechtse ondernemers door ondernemer deskundigen (keten)partners uit de 1e schil proactief benaderd voor een toekomstgesprek. In vervolg zijn zij doorverwezen naar (keten)partners uit de 2e schil voor vervolgdienstverlening. 
- De TOZO 4/5 doelgroepen stonden als eerste op de lijst. Via (keten)partners, ondernemersverenigingen en brede activering campagnes proberen wij (letterlijk) alle ondernemers in de regio te bereiken die een hulpvraag hebben 
- Nadere subsidieregel, collegevoorstel en raadsbrief van pen tot akkoord in anderhalve maand 
- Samenwerking met 73 ondernemer experts verspreid over zes Utrechtse adviesbureaus voor de toekomstgesprekken, met (de leefwereld van) de ondernemers centraal 
- Toekomstgesprekadvies (maatwerk) voor aanvang van elk traject. Ook als het verstandiger is om te stoppen met ondernemer en (met omscholing) door te gaan in een loondienst baan 
- 2058 van bovenstaande gesprekken volbracht in een maand tijd 
- Vervolgsamenwerking met 20+ (keten)partners met allen een andere expertise, om de uitdagingen van de ondernemers gericht en grondig tot oplossingen te brengen. 
- €1.500.000,- aan subsidiegelden om dit te bekostigen voor ondernemers die dit zelf niet kunnen 
- Op (korte) termijn meetbaar op KPI niveau 
- Naar verwachting zullen duizenden ondernemers in de komende maanden instromen vanuit verschillende kanalen (nieuwsbrief KvK, nieuwe TOZO regeling, pro actieve benadering NOW groep, et cetera) 

De dienstverlening is gebouwd op de volgende leiden principes: 
- De  dienstverlening is dichtbij en op maat georganiseerd
- De gemeente werkt samen met, door en voor de stad 
- De gemeente is er voor iedereen op zijn/haar manier 
- De gemeente doet wat nodig is, slagvaardig en transparant 
- De gemeente stuurt op duurzaamheid, zowel in tijd als milieu 

Hieruit stroomt een advies om inkomen- en bestaanszekerheid te borgen op de (middel)lange termijn.
De benodigde dienstverlening om dit voor elkaar te krijgen wordt aangeboden door 20+ (keten)partners aan de achterkant. Dit bestand groeit op basis van de diversiteit in behoeften. Zo is er, hoe complex ook, voor elke vraag een antwoord. Van verslavingen tot schulden en van coaching tot juridische kwesties. Voor ondernemers die de dienstverlening niet kunnen bekostigen, is er een subsidieregeling beschikbaar tot €5.000,- per ondernemer.  

Ondertussen is de beweging Ondernemer Centraal doorontwikkeld tot een regionaal begrip. Zowel het (keten)partnerbestand als de bandbreedte (geïnteresseerde regio gemeenten) groeien wekelijks. Er lopen gesprekken om het gedachtengoed achter Ondernemer Centraal te borgen in alle concernopgave binnen de gemeente. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2022.