Sinds vorig jaar heeft gemeente Amstelveen een nieuw meerjarenplan voor internationaal gemeentelijk beleid. Het bijzondere aan het beleidsplan van Amstelveen is dat het internationalisering niet alleen beziet vanuit internationale samenwerking. Maar dat ook wordt gezorgd dat gemeentelijke dienstverlening aansluit op de internationale samenstelling van de Amstelveense bevolking.

Jaartal

2024

Gemeente

 Uit de ervaring van gemeente Amstelveen zijn de belangrijkste lessons learned:

•    Maak een gedegen analyse op basis van data over de rol en relevantie van internationalisering binnen jouw gemeente;
•    Ga het gesprek aan met inwoners en stakeholders om hun input mee te nemen in het nieuwe beleidsplan;
•    Besteed tijdens het beleidsproces aandacht aan de koppeling van internationalisering met 
•    andere beleidsterreinen binnen de gemeente;
•    Maak het beleid concreet in de uitvoering en denk aan wat inwoners zien aan veranderingen.

Dit beleidskader bestaat uit drie delen. Het eerste deel schetst het beleid in vogelvlucht. Het tweede deel biedt inzicht in het aard en omvang van het internationale karakter van Amstelveen en welke opgave dit met zich meebrengt. Het derde deel gaat in op de aanpak en de acties die wordt uitgevoerd om te komen tot balans van economische groei, welzijn en sociale samenhang vanuit de pijlers internationalisering, internationale business en internationaal samenwerking.