Het coördinatieplan is gericht op een zo veilig en gezond mogelijk verloop van de jaarwisseling. Het openbare leven moet zo goed als mogelijk blijven functioneren en de veiligheid en gezondheid van de inwoners, deelnemers, bezoekers en hulpdiensten moet gewaarborgd blijven.

Jaartal
2021
Gemeente

Vanwege de huidige maatregelen in verband met COVID-19 zijn evenementen (waarschijnlijk) niet mogelijk en ook veel activiteiten en gewoontes zullen dit jaar weer anders zijn dan ‘’normaal’’. Het traditionele carbidschieten zal dit jaar wel doorgang vinden. Er geldt dit jaar wederom een vuurwerkverbod om de zorg te kunnen ontlasten.

De afspraken tussen de betrokken veiligheidspartners en inwoners worden in dit draaiboek vastgelegd. Dit zijn bijvoorbeeld risicolocaties, scenario’s en de onderlinge communicatie.

Draaiboek Politie

De politie en andere hulpdiensten hebben voor deze jaarwisseling ook draaiboeken/veiligheidsplannen opgesteld. Deze draaiboeken zijn onderling allemaal met elkaar verbonden. Dit coördinatieplan vervangt niet de onderliggende planvorming van de politie en andere hulpverleningsdiensten en biedt een totaaloverzicht van de belangrijkste risico’s en de genomen maatregelen.