Personalia

Hét overzicht van alle wisselingen in het lokaal bestuur.

Tips voor de rubriek Personalia kunt u sturen aan Monique Westenbroek

 

Voor informatie over VNG Magazine en actuele artikelen kijkt u op de VNG Magazine overzichtspagina

Als het aan de gemeenteraad van Leusden ligt, wordt Gerolf Bouwmeester (D66) per 7 september 2017 benoemd  als burgemeester. Leusden en Bouwmeester hebben al eerder met elkaar kennisgemaakt: in 2010 was hij daar voor enkele maanden interim-raadsgriffier. Op dit moment is hij voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van het Amsterdamse stadsdeel West. Bouwmeester wordt in Leusden de opvolger van waarnemend burgemeester Margreet Horselenberg (PvdA), die in december vorig jaar aantrad vanwege het vertrek van burgemeester Annemieke Vermeulen (VVD) naar Zutphen.

De gemeenteraad van Wageningen heeft burgemeester Geert van Rumund (PvdA) voorgedragen voor herbenoeming. Het wordt zijn derde termijn. Hij begon op 1 november 2005 als eerste burger in Wageningen. Hij was eerder fractievoorzitter in de gemeenteraad en wethouder in Nijmegen.

 

Martijn Schroor begint op 1 juli 2017 als gemeentesecretaris van de Noord-Hollandse gemeente Bergen. Hij wordt daarmee de opvolger van interim-secretaris Marc Pothast. Schroor komt voort uit de eigen organisatie. Voor de gemeente Bergen was hij onder meer werkzaam als afdelingshoofd Beheer Openbare Ruimte en afdelingshoofd Ontwikkeling en Beheer. De afgelopen periode was hij ook loco-secretaris. Zijn huidige functie binnen De BUCH – de organisatie die sinds 1 januari 2017 de dienstverlening voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo verzorgt – is die van programmamanager Ruimtelijke Ontwikkeling. In zijn nieuwe rol treedt Schroor ook toe tot de directie van deze organisatie.

 

Burgemeester Peter Snijders van Hardenberg is voorgedragen voor herbenoeming. Zijn eerste ambtstermijn eindigt op 1 oktober 2017. Voordat de VVD’er in 2011 aantrad in Hardenberg, was hij onder meer burgemeester van De Wolden en wethouder in Coevorden.

Rob Bats wordt 14 september 2017 de nieuwe burgemeester van Steenwijkerland. De VVD’er is daar op dit moment al waarnemer, sinds Marja van der Tas (CDA) per 1 september 2016 om persoonlijke redenen het ambt neerlegde. Bats heeft brede ervaring in het publieke domein opgedaan. Zo was was hij burgemeester van Haren, waarnemer op Terschelling, raadslid in Meppel en gedeputeerde in de provincie Drenthe.

De gemeenteraad van Oirschot heeft CDA’er Judith Keijzers-Verschelling voorgedragen als nieuwe burgemeester van Oirschot. Ze is momenteel wethouder in de gemeente Waalwijk. Eerder was ze onder meer werkzaam bij PriceWaterhouseCoopers als belastingadviseur en als wethouder in Son en Breugel. Keijzers is in Oirschot de opvolger van PvdA’er Ruud Severijns die op 1 oktober 2017 met pensioen gaat. Zij wordt de jongste vrouwelijke burgemeester van Nederland. Keijzers (1978) neemt die ‘titel’ over van burgemeester Willemijn van Hees van Geertruidenberg (1977).

 

Burgemeester Hans Martijn Ostendorp verlaat de gemeente Bunnik om in september 2017 algemeen directeur bij profvoetbalclub De Graafschap te worden. CDA’er Ostendorp is sinds 2009 burgemeester van Bunnik. In 2015 is hij herbenoemd. ‘De kans om het boegbeeld te worden van mijn geliefde voetbalclub komt maar één keer in het leven voorbij. Daarom had ik het gevoel niet te kunnen weigeren’, laat de burgemeester weten op de website van Bunnik.

 

Met het oog op zijn naderende pensioengerechtigde leeftijd legt raadsgriffier Jan Verheugt van Eindhoven na ruim vijftien jaar zijn functie binnenkort neer. Hij zal de komende tijd binnen de griffie werkzaamheden voor de gemeenteraad blijven verrichten. Dit biedt hem de mogelijkheid tot een geleidelijke afbouw van zijn werkzaamheden. De wervingsprocedure voor een nieuwe griffier wordt naar verwachting voor 1 september 2017 afgerond.

De gemeentesecretarissen van Nuenen en Geldrop-Mierlo ruilen van organisatie. Ze gaan op 1 juli 2017 aan de slag in hun nieuwe functie. Jan van Vlerken (links) begint dan in Nuenen, Nick Scheltens in Geldrop-Mierlo. De secretarissen hebben vanuit hun persoonlijke ambities onderling geruild. Dat hebben ze ook besproken met de besturen en gemeentelijke organisaties. De colleges en ondernemingsraden in beide gemeenten hebben ermee ingestemd. De functieruil wordt als positief gezien vanuit de mobiliteitsgedachte die beide organisaties nastreven en past in de onderlinge samenwerking van Nuenen en Geldrop-Mierlo, samen met Son en Breugel, in het Dommelvallei-verband.

 

René Verhulst wordt de nieuwe burgemeester van Ede. De gemeenteraad heeft hem voor benoeming voorgedragen. De CDA'er Verhulst is nu nog burgemeester van Goes waar hij in 2010 werd benoemd. Daarvoor was hij onder meer directeur Bedrijfsvoering van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam en secretaris van Nyenrode Business Universiteit. Tussen 2000 en 2005 was Verhulst wethouder in Utrecht. In Ede volgt hij zijn partijgenoot Cees van der Knaap op die per 1 september 2017 terugtreedt. Verhulst wordt een week later, op 8 september, geïnstalleerd.

Pagina's