Personalia

Hét overzicht van alle wisselingen in het lokaal bestuur.

Tips voor de rubriek Personalia kunt u sturen aan Monique Westenbroek

 

Voor informatie over VNG Magazine en actuele artikelen kijkt u op de VNG Magazine overzichtspagina

Gerrit Stam is per 1 december 2017 de nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur van Neder-Betuwe. Hij volgt daar Mariet Nijhuis-Quanjel op, zij gaat met prepensioen. Stam werkte eerder in vergelijkbare functies bij de gemeenten Zuidlaren, Drimmelen, Lingewaard en Hof van Twente.

Burgemeester Jaap Nawijn (VVD) heeft de gemeenteraad van Hollands Kroon laten weten dat hij, anders dan hij zich eerder had voorgenomen, om privéredenen geen gebruikmaakt van de mogelijkheid tot herbenoeming. Zijn ambtstermijn loopt 1 september 2018 af. Nawijn is de eerste burgemeester van de fusiegemeente Hollands Kroon, die op 1 januari 2012 ontstond. Eerder was hij onder meer burgemeester van Ouder-Amstel en Heemskerk.

Burgemeester Theo Schouten van Oldenzaal heeft de Overijsselse commissaris van de Koning Ank Bijleveld laten weten dat hij niet beschikbaar is voor een tweede termijn. Zijn huidige ambtstermijn loopt 1 juli 2018 af, kort voor zijn 65ste verjaardag. Omdat burgemeesters uiterlijk tot hun 70ste in functie mogen blijven, zou hij een nieuwe termijn niet vol kunnen maken. De PvdA'er Schouten is desgewenst wel beschikbaar aan te blijven als waarnemend burgemeester voor de periode tot er een nieuwe burgemeester is benoemd. De procedure daarvoor start na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Vóór Schouten per 1 juli 2012 in Oldenzaal werd benoemd, was hij onder meer waarnemend burgemeester van Goor, burgemeester van Haaksbergen en wethouder in Almelo.

Peter Hennephof wordt vanaf 1 januari 2018 gemeentesecretaris van Den Haag. Hij is nu nog hoofddirecteur bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Veiligheid en Justitie en is daarmee verantwoordelijk voor het gevangeniswezen in Nederland. Eerder was hij onder meer plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van SZW en partner bij Twynstra Gudde. Hennephof volgt gemeentesecretaris Annet Bertram op. Zij stapt per 15 november 2017 over naar het ministerie van BZK waar ze directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk en directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf wordt.

Hanne van Aart wordt de nieuwe burgemeester van Loon op Zand. De gemeenteraad heeft haar voor deze functie voorgedragen. Van Aart (VVD, 32) is nu wethouder in de buurgemeente Heusden. Zij wordt de jongste burgemeester van Nederland en neemt de rode lantaarn over van Joris Bengevoord van Winterswijk. In Loon op Zand volgt zij de PvdA'er Wim Luijendijk op die met pensioen gaat. Van Aart wordt 20 november 2017 geïnstalleerd.

De Eindhovense gemeenteraad heeft Jeanke Verbruggen per 1 december 2017  benoemd tot raadsgriffier. Op dit moment is zij plaatsvervangend griffier in dezelfde gemeente. Daarvoor was zij als beleidsadviseur werkzaam bij Metropoolregio Eindhoven (voorheen Samenwerkingsverband Regio Eindhoven). Als griffier volgt zij Jan Verheugt op, die de functie ruim 15 jaar heeft bekleed en nu met pensioen gaat.

Anton Stapelkamp, nu nog burgemeester van Kapelle, wordt de nieuwe burgemeester van Aalten. De gemeenteraad van Aalten heeft hem voor deze functie voorgedragen. Vóór hij in 2011 burgemeester van Kapelle werd, was Stapelkamp (ChristenUnie) lid van het Dagelijks Bestuur van de Rotterdamse deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. Hij wordt 22 december 2017 in Aalten geïnstalleerd. Daar volgt hij Arnold Gerritsen (D66) op, die sinds januari 2017 de honneurs waarneemt na het vertrek van CDA'er Bert Berghoef die toen met pensioen ging.

 

Greetje de Vries-Leggedoor is benoemd tot waarnemend burgemeester van Zuidhorn. De benoeming gaat in per 15 oktober 2017 en geldt voor onbepaalde tijd, zolang het proces duurt van gemeentelijke herindeling waarbij Zuidhorn betrokken is. De CDA'er De Vries-Leggedoor is sinds 2007 lid van de Eerste Kamer. Van 2005 tot 2009 was zij lid van het dagelijks bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's en van 1999 tot 2003 gedeputeerde in Drenthe. Daarvoor was zij lid van de gemeenteraad van Borger en van Provinciale Staten van Drenthe. Zij wordt 18 oktober 2017 in Zuidhorn geïnstalleerd. Greetje de Vries-Leggedoor is de opvolger van CDA'er Bert Swart die op 29 juni 2017 overleed.

De Zwolse wethouder Nelleke Vedelaar is de nieuwe voorzitter van de PvdA. Ze volgt Hans Spekman op, die aftrad na de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Vedelaar is sinds 2010 wethouder in Zwolle. Eerder was ze gemeenteraadslid.

Burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA) van Amsterdam is donderdagavond 5 oktober 2017 overleden aan de gevolgen van longkanker. Hij was al geruime tijd ziek. Op 18 september 2017 meldde hij zich ziek, sindsdien worden zijn taken waargenomen door locoburgemeester Kajsa Ollongren (D66). Van der Laan werd op 7 juli 2010 in Amsterdam geïnstalleerd. Vorig jaar begon hij aan zijn tweede termijn. In 1992 was hij medeoprichter van advocatenkantoor Kennedy Van der Laan. Hij nam daar afscheid toen hij in 2008 tussentijds aantrad als minister voor Wonen, Wijken en Integratie in het vierde kabinet-Balkenende. Van 1990 tot 1998 zat hij in de gemeenteraad van Amsterdam, vanaf 1993 als fractievoorzitter van de PvdA.

Eberhard van der Laan (1955-2017): de juiste man op het juiste moment

Pagina's