Sorteren
Voorbeeld ondersteuningsplan Beschermd Wonen / Individuele begeleiding
In het Programma Duurzaam Houten 2016-2018 staat: 'In 2018 heeft Houten 10 voorbeelden van circulaire inkoop'.
Een eerste onderzoek naar wat de alternatieven voor aardgas zijn in de Drechtsteden is afgerond. De resultaten van dit onderzoek staan in de Transitievisie Warmte.
In opdracht van de gemeente Houten wordt er een kwalitatief onderzoek uitgevoerd om de behoeften van de laaggeletterden op het gebied van informatievoorziening en dienstverlening in kaart te brengen. Tot op heden worden de beschikbare voorzieningen binnen deze gemeente niet...
Maatschappelijke impact van de coronacrisis: onderzoeksuitvoering- en wensen in de provincie.