Sorteren
Tien gemeenten gaan aan de slag met een pilot logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten. Zij krijgen een coördinator om partijen bij elkaar te brengen en om de mantelzorgers te ondersteunen bij de toegang tot de logeerzorg.
In deze nieuwe cultuurnota wordt het cultuur vermogen centraal gesteld. Het cultureel vermogen laat zich zien in de kracht en het enthousiasme van de culturele sector.