Sorteren
Gemeenten in Beeld - Vlog #15 Tilburg
Het Holland Expat Center South is een non-profit overheidsorganisatie die is opgezet om bedrijven te helpen bij de begeleiding van internationals die in de regio werken.
Het is een kunst om signalen en belangen uit de samenleving op te vangen en die om te zetten in actie en goede adviezen aan het bestuur. Door telkens in gesprek te gaan is de gemeente Tilburg elke dag bezig...
Gemeente Tilburg heeft zich in 2016 aangesloten bij de Gemeenten4GlobalGoals campagne. In 2017 is de gemeente aan de slag gegaan met de duurzame ontwikkelingsdoelen en heeft ze ook opgenomen in de programmabegroting van 2018.
De aanpak van de ondermijnende criminaliteit is één van de top prioriteiten van het Tilburgse veiligheidsbeleid. Tilburg kent specifieke branches in het ondernemersklimaat waar sprake is van ondermijnende praktijken.
Met de komst van statushouders uit verschillende delen van de wereld, moeten er rekening gehouden worden met diverse gezondheidsrisico's.
Sociaal statuut van de gemeente Tilburg 2018
De gemeente verstuurt deze waarschuwingsbrief bij het aantreffen van illegale hoeveelheid en/of illegaal zwaar vuurwerk in woningen.
In deze nota worden de uitgangspunten beschreven waarmee het college de sociale basis vanaf 2017, samen met de stad, wil doorontwikkelen in het kader van de bredere transformatie van het sociaal domein.