Sorteren
De agenda is een gezamenlijk voorstel dat oproept tot samenwerking, bewustwording en een toegankelijker Meierijstad.
Koplopergemeente Meierijstad investeert in passend onderwijs en steunt de afbouw van speciaal basis onderwijs (SBO) in samenwerkingsverband de Meierij.
In dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt inzichtelijk en transparant gemaakt welke doelstellingen, uitgangspunten en kaders gelden voor inkoop in de Gemeente Meierijstad.
Meierijstad is één van de gemeenten waar de toenemende vraag naar arbeidsmigranten het bestuur noopt nieuwe maatregelen te nemen.