Sorteren
De lokale inclusie agenda is het plan waarin staat hoe de gemeente Amstelveen uitvoering geeft aan het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
Amstelveen telt al decennia een grote internationale gemeenschap. De laatste jaren is de samenstelling echter veranderd. Dat verandert de opgave in de gemeente, ook omdat meer gebruik wordt gemaakt van publieke voorzieningen. De gemeente heeft steekproefsgewijs inwoners uitgenodigd om ervaringen...
Dit praktijkvoorbeeld is een uitwerking van alle Bouwstenen personen met verward gedrag
Burgemeester Bas Eenhoorn gaf op MBO College Amstelland de aftrap van de campagne 'Jouw stem heeft toekomst'. De campagne is bedoeld om de opkomst te bevorderen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.