Aanpassing Model Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 i.v.m. uitspraak CRvB 17 mei 2017

dinsdag 15 augustus 2017
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 17/044

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) deed dit voorjaar uitspraak in een Wmo-zaak over de delegatie (door de raad aan het college van B en W) van tariefdifferentiatie voor het pgb. De uitspraak is aanleiding tot aanpassing van de Model Verordening maatschappelijke ondersteuning.

NB: er zijn correcties doorgevoerd in de onderstaande bijlagen.