Drank- en Horecawet

De Drank- en Horecawet geeft gemeenten de verantwoordelijkheid over handhaving, toezicht en vergunningverlening. Sinds 2013 is een van de belangrijkste doelen het terugdringen van het alcoholgebruik onder jongeren. Het kabinet heeft een wetsvoorstel opgesteld met wijzigingen die bijdragen aan preventie van problematisch alcoholgebruik in Nederland, de naam van de wet wijzigt in Alcoholwet.

Wetsvoorstellen

Regulering mengformules Drank- en Horecawet

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling