Hoe kunnen opleidingskosten voor voorschoolse educatie in de kinderopvang worden vergoed?

De opleidingskosten voor VVE en eventueel het programmamateriaal mogen worden vergoed vanuit de VVE middelen. Ook de uren voor kinderopvangleidsters om de training te kunnen volgen zouden in principe uit het gemeentelijke VVE budget vergoed mogen worden, voor zover ze niet binnen de reguliere aanstellingsuren van de leidster vallen. Maar het is alleszins redelijk dat de ondernemers deze kosten voor eigen rekening nemen.