Hoe kan ik VVE plaatsen subsidiëren als het subsidiëren van commerciële organisaties uitgesloten is?

Subsidie in de exploitatie van de kinderopvang is niet mogelijk, maar de gemeente kan wel subsidie voor de uitvoering van een VVE programma verlenen.