Publicaties en brieven

Bestuurlijke consultatie Aanvullingsbesluit Bodem

12 december 2018
Brief aan kabinet

Drugsdumpingen

30 oktober 2018
Brief aan parlement

VNG inbreng Aanvullingswet Bodem

8 maart 2018
Overige brief

Bodem en ondergrond

21 december 2017
Ledenbrief
Lbr. 17/083

Reactie op de ontwerp-structuurvisie Ondergrond

16 januari 2017
Brief aan kabinet

Bestuurlijke consultatie aanvullingswetten bodem

27 mei 2016
Brief aan kabinet

Reactie internetconsultatie Mijnbouwwet 2015

4 augustus 2015
Brief aan kabinet

Motie schaliegas

26 juni 2015
Brief aan kabinet

Ledenraadpleging convenant Bodem en Ondergrond

9 januari 2015
Ledenbrief
Lbr. 15/001

VNG inbreng AO energie

18 april 2013
Brief aan parlement