Organisatie

VNG

Publicatie soort

Rapport

Jaar van uitgifte

2023

Data en datagedreven werken helpen om beleid te maken en oplossingen te bedenken voor maatschappelijke opgaven. Zeker in een speelveld als bodem en ondergrond, waarin ruimtelijke keuzes worden gestapeld en met elkaar concurreren, is feitelijke informatie nodig om scenario's te kunnen bouwen en keuzes te kunnen maken.

Binnen het (pilot)programma regionale schakelfuncties bodem en ondergrond wordt breed onderkend dat data en informatie belangrijk zijn om aan regionale opgaven te kunnen werken. Daarom heeft de VNG door NL Greenlabel laten onderzoeken 

  • waaraan deelnemende gemeenten en regio's behoefte hebben 
  • welke data en instrumentarium de regio’s kunnen helpen