Publicatie soort

Rapport

Jaar van uitgifte

2022

Maatschappelijke opgaven hebben veel ondergrondse ruimte nodig en hebben invloed op de bodemkwaliteit. De juiste kennis op de juiste plek krijgen, hebben en delen is hierbij essentieel. Daar blijkt de uitvoeringspraktijk nu niet klaar voor. De taken zijn gedecentraliseerd, de kennis niet. 

De VNG managet een programma waarin we nagegaan hoe we regionale kennisnetwerken kunnen opbouwen en (structureel) verankeren. Dit rapport beschrijft onze gezamenlijke zoektocht, nu we halverwege zijn.