Geachte woordvoerders water van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat,

U heeft op 21 november uw begrotingsbehandeling op het onderdeel water. De VNG geeft u namens gemeenten graag 3 aandachtspunten mee.