VNG reactie op het voorgenomen Besluit verlaging bijdrage Wlz zorg en maatschappelijke ondersteuning

dinsdag 19 juni 2018

Geachte mevrouw Lodders, geachte leden van de Commissie,

Tot uiterlijk 29 juni 2018 hebt u gelegenheid te kennen te geven niet in te stemmen met Besluit verlaging eigen bijdrage Wlz zorg en maatschappelijke ondersteuning (34104-225).

Met deze brief willen wij u oproepen niet in te stemmen met dit Besluit. Het abonnementstarief heeft de schoonheid van de eenvoud. Het is een maatregel gebaseerd op de terechte wens tot versimpeling voor de burger en bescherming van de middengroepen, die zijn doel echter ver voorbij schiet en de Wmo onherroepelijk de verkeerde richting in stuurt.

PS: Deze brief is ook naar de Eerste Kamer gezonden.