Manifest Iedereen doet mee!

Met de invoering van het VN-Verdrag Handicap moeten ook gemeenten uitvoering geven aan dit verdrag. In 2018 ontwikkelden 25 koplopergemeenten, samen met ervaringsdeskundigen, een manifest waarin zij aangaven wat zij binnen het VNG-project Iedereen doet mee! wilden bereiken.

Inmiddels zijn steeds meer gemeenten met hun ervaringsdeskundigen aan de slag met het VN-Verdrag. Ondertekenaars van dit manifest willen dit ook openlijk uitdragen. Op die manier zien nog meer gemeenten dat het kan: werken aan een inclusieve gemeente waarin iedereen mee kan doen.

In dit manifest leggen we uit waar we voor staan, wat we gaan doen en wat we willen bereiken.

Wij staan ervoor dat:

  • Wij de uitspraak ‘Niets over ons, zonder ons’ heel serieus nemen. Dus alles wat we zeggen, bedenken en doen, doen we samen met de mensen met een beperking.
  • Iedereen gelijkwaardig is. Dat betekent niet dat iedereen gelijk is. Wij waarderen de verschillen tussen mensen.
  • Mensen keuzes hebben. Als we zeggen ‘Iedereen doet mee’ betekent dit, dat iedereen mee doet voor zover hij dat kan en wil. Juist omdat we rekening houden met de verschillen tussen mensen.

Wat wij gaan doen:

  • Alles begint bij bewustwording. Dus medewerkers van de gemeente moeten weten dat iedereen evenveel recht heeft om mee te doen. En de inwoners van de gemeente moeten dit weten. Daarom werken wij actief samen aan die bewustwording.
  • Wij kunnen niet alles tegelijk, maar wij willen dat iedereen zich op alle vlakken in het dagelijks leven even gewaardeerd voelt. Iedereen moet samen kunnen spelen en naar school kunnen gaan, samen kunnen werken, zich thuis voelen in de buurt en zijn vrije tijd naar eigen inzicht kunnen indelen.
  • Om dit te bereiken, willen wij van elkaar leren. Wij delen onderling wat goed gaat en wat we moeilijk vinden. We gaan bij elkaar op bezoek en bespreken onze leerpunten met elkaar.
  • Deze activiteiten helpen bij het (door)ontwikkelen van onze eigen Lokale Inclusie Agenda, en leggen daarmee de basis voor echt inclusief beleid in onze gemeente.

Wat wij willen bereiken:

Wij willen een echte inclusieve gemeente zijn, voor mensen met en zonder handicap, beperking of kwetsbaarheid. Met het ondertekenen van dit manifest, laten we onze inwoners zien dat we hieraan werken, hierin willen leren en zo stap voor stap de doelen in het VN-Verdrag waarmaken.

Meedoen

 

Aantal gemeenten die meedoen

 
28 / 355 (7.04%)

 

Doet uw gemeente nog niet mee? Klik dan hieronder om te zien hoe u dat doet.

Gemeenten die meedoen - koplopers

Gemeente Almere

Gemeente Amsterdam

Gemeente Arnhem
Gemeente Breda
Gemeente Den Haag
Gemeente Dordrecht
Gemeente Ermelo
Gemeente Gooise Meren
Gemeente Groningen
Gemeente Haarlemmermeer
Gemeente Hardenberg
Gemeente Huizen
Gemeente Krimpen aan den IJssel
Gemeente Leiden
Gemeente Maastricht
Gemeente Meierijstad
Gemeente Oude IJsselstreek
Gemeente Reusel de Mierden
Gemeente Rotterdam
Gemeente Utrecht
Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Gemeente West-Betuwe
Gemeente Westerveld
Gemeente Woerden
Gemeente Zwolle

 

Overige gemeenten die meedoen:

Gemeente Sittard-Geleen

Gemeente Beek
Gemeente Stein