Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het realiseren van een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Hierbij hebben zij behoefte aan actuele kennis, informatie en inspiratie over wat wel of juist niet werkt. Lees verder

Landelijke inspiratiekaart Jeugd en Veiligheid

Op deze kaart ziet u de keuzes die jeugdregio’s en gemeenten gemaakt hebben bij hun inrichting van de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Heeft u een aanpak die voor andere regio’s interessant is? Laat het ons weten en mail corinevandersluijs@vng.nl. Op onze stand-van-zaken-kaart is te zien of uw gemeente al gebruik maakt van het VNG-ondersteuningsprogramma.

 

Checklist voor úw werkagenda jeugdstrafrecht

Deze checklist helpt jeugdregio’s en justitiepartners concreet bij het opstellen van hun werkagenda Jeugdstrafrecht én hun gezamenlijk werkproces op alle deelonderwerpen. Bij de checklist zitten ook nuttige adviezen voor uw onderzoek naar wat al goed loopt in een regio en wat nadere uitwerking behoeft.