Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het realiseren van een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Hierbij hebben zij behoefte aan actuele kennis, informatie en inspiratie over wat wel of juist niet werkt.

Ondersteuningsprogramma beëindigd

Het ondersteuningsprogramma jeugdbescherming en jeugdreclassering is in 2018 gestopt. In onderstaande links vindt u belangrijke informatie hoe u dit als gemeente zelf oppakt.

Checklist voor úw werkagenda jeugdstrafrecht

Deze checklist helpt jeugdregio’s en justitiepartners concreet bij het opstellen van hun werkagenda Jeugdstrafrecht én hun gezamenlijk werkproces op alle deelonderwerpen. Bij de checklist zitten ook nuttige adviezen voor uw onderzoek naar wat al goed loopt in een regio en wat nadere uitwerking behoeft.