Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de financiering en organisatie van jeugdhulp, Veilig Thuis en de uitvoering van maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering. De gemeentelijke jeugdhulp werkt onder andere samen met de justitieketen. Daarbij hebben gemeenten de taak om ‘procesregie’ te voeren op de jeugdbeschermingsketen en de jeugdstrafrechtketen door bijvoorbeeld heldere afspraken te maken met volwassenreclassering en Raad voor de Kinderbescherming.

Kennisclips Jeugdbescherming

Deze zesdelige videoserie kennisclips geeft een goed overzicht van de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van gemeenten voor jeugdbescherming.

Jeugd en adolescenten strafrecht

De checklist helpt jeugdregio’s en justitiepartners concreet bij het opstellen van hun werkagenda Jeugdstrafrecht én hun gezamenlijk werkproces op alle deelonderwerpen. Bij de checklist zitten ook nuttige adviezen voor uw onderzoek naar wat al goed loopt in een regio en wat nadere uitwerking behoeft.