Project Versnelling Certificering CO2-Prestatieladder

Uw gemeente in een hoog tempo structureel verduurzamen? Doe mee met het Project Versnelling Certificering CO2-Prestatieladder!

Het project Versnelling Certificering CO2-Prestatieladder heeft zeer ambitieuze doelstellingen: in een hoog tempo en met veel energie worden gemeenten begeleid om voor het einde van 2019 de certificering te halen. Heeft uw gemeente hoge ambities en wil uw gemeente de uitdaging aangaan? Geef u dan nu op via CO2@vng.nl.

Soms heb je het gevoel dat je heel goed bezig bent, maar door met de CO2-Prestatieladder aan de slag te gaan, kom je steeds weer nieuwe kansen tegen. De Ladder verplicht je vervolgens ook om concrete stappen te zetten, die direct meetbaar zijn. Dat is belangrijk.’

Ivo Lammertink, gemeente Harderwijk

Voor gemeenten die na 2019 willen certificeren wordt ondersteunend materiaal ontwikkeld dat zij hiervoor kunnen gebruiken.

Wil u nog voor het eind van het jaar inzicht in uw CO2-footprint? Weten waar uw reductiemogelijkheden liggen? Haal dan nu uw certificaat!

De VNG ondersteunt maximaal 30 gemeenten bij hun certificering voor de CO2-Prestatieladder. Van oktober tot en met december 2019 worden gemeenten in een hoog tempo door het proces van certificering geleid. Deelnemende gemeenten ontvangen ondersteuning van de VNG, kunnen gebruikmaken van externe ondersteuning tegen kortingstarief, leerbijeenkomsten en een professionele vraagbaak en worden onderdeel van een digitaal leernetwerk via VNG Fora.

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is het duurzaamheidsinstrument van Nederland waarmee gemeenten onder meer hun eigen CO2-footprint in kaart kunnen brengen en inzicht kunnen krijgen in waar de organisatie de meeste CO2-reductie kan behalen. Deze ladder onderscheidt zich van andere footprintmethodieken omdat hierin onder andere ook het managementproces wordt meegenomen en geaccrediteerd gecertificeerd. Hiermee is er nadrukkelijk aandacht voor de succesvolle vertaling van bestuursambities naar beleidsdoelen en inkoopuitvoering.

Lees meer in de Informatiebrochure CO2-Prestatieladder voor overheden

Hoe werkt de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder kent vier invalshoeken:

 • Inzicht: door een CO2-footprint op te stellen conform de ISO-norm 14064-1 krijgt uw gemeentelijke organisatie inzicht in haar CO2-uitstoot  (bijv. (maatschappelijk) vastgoed en gemeentelijke voertuigen)
 • CO2-reductie: de ambitie van de gemeentelijke organisatie om de CO2-uitstoot te verminderen
 • Transparantie: hoe de gemeentelijke organisatie in- en extern communiceert over haar CO2-footprint en CO2-reductiedoelstellingen
 • Deelname aan initiatieven (in sector of keten) om CO2 te reduceren

Elke invalshoek is onderverdeeld in vijf niveaus. Met het behalen van niveau 3 (doelstelling Project Versnelling Certificering CO2-Prestatieladder) richt de gemeente zich vooral op de CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door haar eigen organisatie (en alle projecten). Dit houdt in dat de gemeente inzicht heeft in haar eigen energiestromen, zoals het gas-, elektra en brandstofverbruik, of de zakelijk gereden kilometers onder werktijd.

Een erkende certificerende instantie beoordeelt de activiteiten en bepaalt het niveau van de CO2-Prestatieladder. Hiervoor moeten stappen zijn gezet op alle invalshoeken van de ladder.

Wat houdt de implementatie van de CO2-Prestatieladder in?

Bekijk het schema op pagina 14 van de gids Hoe maak je gebruik van de CO2-Prestatieladder. Daar waar ‘bedrijf’ staat, kunt u ‘gemeente’ lezen.

Hoe blijft uw gemeente gecertificeerd?

Elke gecertificeerde organisatie wordt jaarlijks geaudit door een onafhankelijke en geaccrediteerde certificerende instelling (CI). Een gecertificeerde organisatie heeft hierdoor gegarandeerd een werkend CO2-managementsysteem voor de organisatie en de projecten, dat jaarlijks wordt getoetst op ambities, reductie en continue verbetering.

De eisen van de CO2-Prestatieladder vanaf niveau 3 komen overeen met de eisen die aan de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) energie-audit worden gesteld. Ook van gemeenten kan worden gevraagd hieraan te voldoen. Een certificering vanaf niveau 3 op de CO2-Prestatieladder is tot 2023 als acceptabel erkend voor de auditverplichting. 

Lees of uw gemeente EED-audit plichtig is

Waarom zou mijn gemeente moeten meedoen met dit project?

De belangrijkste reden is de versnelling van uw ambities op het gebied van CO2-reductie. Uw gemeente heeft nog voor het eind van het jaar duidelijk in beeld waar de grootste winst in CO2-reductie te behalen valt. Alleen gemeenten die met veel energie en in hoog tempo de certificering willen behalen, kunnen meedoen met het project. De VNG ondersteunt gemeenten die deze uitdaging willen aangaan met een ondersteuningspakket.

Wat vraagt de VNG van deelnemende gemeenten?

De VNG schat de volgende inspanningen en kosten in:

 • De eenmalige capaciteit/kosten voor implementatie (335-445 uur– eventueel een deel door een adviseur)
 • De structurele inspanning voor het managen van het CO2-reductieproces (60-80 uur per jaar)
 • De structurele inspanning voor de halfjaarlijkse monitoring en communicatie (60-80 uur per jaar)
 • Deelname aan een sectorinitiatief (40-100 uur per jaar en wellicht een aanvullend bedrag)
 • De contributie aan de SKAO (zie tabel op www.skao.nl/tarieven)
 • De kosten van de certificerende instantie, eenmalig (ca. € 3.000,- tot € 4.000,-) en jaarlijks (circa € 1.500,- tot € 2.500,-)

Wat houdt de ondersteuning van de VNG in?

De VNG ondersteunt in 2019 gemeenten met een divers pakket aan maatregelen:

 • externe ondersteuning tegen kortingstarief
 • leerbijeenkomst per cruciaal onderdeel in de certificering (4 in totaal)
 • centrale professionele begeleiding (vraagbaak)
 • digitale leeromgeving

Externe ondersteuning tegen kortingstarief

Om direct over voldoende kennis en ervaring te beschikken, stelt de VNG u in staat om tegen een kortingstarief van ten minste 15% gebruik te maken van ervaren adviseurs. Uiteraard bent u bij deelname aan dit project vrij om hier wel of niet voor te kiezen.

De adviseurs hebben ruimschoots hun sporen verdiend in het begeleiden van gemeenten in het certificeringstraject en nemen het grootste deel van het werk uit handen. Uw gemeente gaat een contract aan met het adviesbureau. Kiest u voor externe ondersteuning, dan zijn er twee mogelijkheden: Coaching of Ontzorging.

Aanbod coaching

 • Ondersteuning van een adviseur. Gedurende het traject komt de adviseur langs om met het gemeentelijke team de afspraken en documenten door te spreken. Deze afspraken zijn essentieel om ervoor te zorgen dat het systeem goed wordt opgezet en wordt geborgd binnen de organisatie. De adviseur is uiteraard ook uw vraagbaak.
 • Interne audit. De adviseur voert een interne audit uit bij uw gemeente om er zeker van te zijn dat u klaar bent voor de externe audit.
 • Uw gemeente krijgt de beschikking over de formats die de eisen vanuit de CO2-Prestatieladder dekken waardoor ze positief worden beoordeeld bij de externe audit. Dit scheelt ongeveer 120 uur werk ten opzichte van het zelf opzetten van alle documentatie. De formats zijn al bij meer dan 250 overheden en bedrijven gebruikt.

Aanbod ontzorging

 • Alle activiteiten onder Coaching.
 • De adviseur vult alle formats in, zodat u de zekerheid heeft dat alles goed wordt genoteerd.
 • De adviseur is 2 dagen aanwezig bij de audit en kan ter plekke vragen beantwoorden en aanpassingen doorvoeren in de documentatie indien nodig.

 

Grootte gemeente

Coaching

Ontzorging

< 50.000 inwoners

3x afspraak op locatie (incl. interne audit)

Formats

Onbeperkte helpdesk

 

€ 7.000 excl. btw

 

De adviseur neemt hiermee ca. 150 uur aan werkzaamheden uit handen.

De resterende tijdsbesteding voor uw gemeente is circa 185 uur.

3x afspraak op locatie (incl. interne audit)

Formats

Onbeperkte helpdesk

Invullen van alle documentatie

2 dagen aanwezigheid bij de externe audit

 

€ 11.000 excl. btw

 

De adviseur neemt hiermee ca. 280 uur aan werkzaamheden uit handen.

De resterende tijdsbesteding voor uw gemeente is circa 55 uur.

50.000 - 100.000 inwoners

4x afspraak op locatie (incl. interne audit)

Formats

Onbeperkte helpdesk

 

€ 8.500 excl. btw

 

De adviseur neemt hiermee ca. 180 uur aan werkzaamheden uit handen.

De resterende tijdsbesteding voor uw gemeente is 215 uur.

4x afspraak op locatie (incl. interne audit)

Formats

Onbeperkte helpdesk

Invullen van alle documentatie

2 dagen aanwezigheid bij de audit

 

€ 14.000 excl. btw

 

De adviseur neemt hiermee ca. 320 uur aan werkzaamheden uit handen.

De resterende tijdsbesteding voor uw gemeente is 75 uur.

> 100.000 inwoners

5x afspraak op locatie (incl. interne audit)

Formats

Onbeperkte helpdesk

 

€ 10.000 excl. btw

 

De adviseur neemt hiermee ca. 220 uur aan werkzaamheden uit handen.

De resterende tijdsbesteding voor uw gemeente is 225 uur.

5x afspraak op locatie (incl. interne audit)

Formats

Onbeperkte helpdesk

Invullen van alle documentatie

2 dagen aanwezigheid bij de audit

 

€ 17.000 excl. btw

 

De adviseur neemt hiermee ca. 360 uur aan werkzaamheden uit handen.

De resterende tijdsbesteding voor uw gemeente is 85 uur.

Enthousiast geworden?

Meld u aan via CO2@vng.nl. Dan nemen we binnen een week contact met u op om een afspraak te maken. 

Informatiebijeenkomsten

Certificering in 2019

Bent u geïnteresseerd om in 2019 deel te nemen aan het project en wilt u meer weten? Kom dan naar de Informatiebijeenkomst Certificering gemeenten op:

 • 12 september van 09.30-13.00 uur in de regio Utrecht.

Voor meer informatie over de bijeenkomst en aanmelden kunt u een mail sturen aan CO2@vng.nl.

Certificering in 2020 of later

Wilt u in 2020 of later aan de slag met certificering? Dan kunt u zich opgeven voor de Roadshow CO2-Prestatieladder voor overheden die SKAO, PIANOo, Klimaatverbond Nederland, IPO, Unie van Waterschappen en VNG in het najaar organiseren:

 • 17 oktober in Groningen, Provinciehuis Groningen
 • 24 oktober in Roermond, Waterschap Limburg
 • 30 oktober in Den Haag, Ministerie Infrastructuur & Waterstaat

Meer informatie over de bijeenkomsten en aanmelden kan via SKAO.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het team Programma CO2-beprijzing: CO2@vng.nl