Opmerkingen VNG bij de Begroting EZK

donderdag 25 oktober 2018

In week 45 (6-8 november) behandelt u de Begroting Economische Zaken en Klimaat (35000-XIII). De VNG vraagt uw aandacht voor vijf onderwerpen:

 1. Aardgasvrije wijken
  Geef gemeenten de bevoegdheid bestaande wijken aan te wijzen om van het aardgas af te gaan.
 2. Klimaatakkoord
  Het akkoord dient voor haalbaarheid en betaalbaarheid te zorgen.
 3. Regionale energiestrategie├źn (RES)
  Concrete afspraken met gemeenten zijn noodzakelijk om de energietransitie te realiseren.
 4. Kleine aardgasvelden
  Zorg voor een goed schadeprotocol voor de kleine gasvelden.
 5. Markt en overheid
  Voorkom overbodige extra administratieve lasten en belemmeringen voor gemeenten terwijl van hen gevraagd wordt initiatief te tonen.