Horizontale verantwoording Archiefwet 1995 via Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s)

Organisatie: 
VNG
Publicatie soort: 
Handreiking
Jaar van uitgifte: 
2013

Om gemeenten bij de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van archieven conform de Archiefwet 1995 te ondersteunen, heeft de VNG een raamwerk van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) ontwikkeld. Dit op basis van de eisen die aan de gemeente gesteld worden door de archiefwetgeving. Dit is een tweede geactualiseerde versie (april 2013).