Wetgevingskalender

Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
35272

Uitsluitingsgronden kiesrecht en een verbod op meervoudige nationaliteit

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
35144

Openbaarmaking van de processen-verbaal stembureaus

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
35011
Inwerkingtreding: 
1 januari 2019

Vereenvoudiging stemmen buitenland

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
35012
Inwerkingtreding: 
22 februari 2019

Raadplegend referendum EU-lidmaatschap

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
34423

Elektronisch inleveren van kandidatenlijsten

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
34258