Welke vormen van intergemeentelijke samenwerking zijn er?

De WGR kent een aantal vormen van intergemeentelijke samenwerking. Dat zijn: