VNG Naleving heeft van diverse gemeenten klachten ontvangen over de werkwijze van de Stichting PubliekPrivaat. De klachten hebben met name betrekking op niet of onvoldoende geleverde dienstverlening en facturatie.
Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Financiële compensatie is niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan met huisvesting, schulden en zorg.
Gemeenten hebben de wettelijke taak om toezicht te houden op de verschillende onderdelen van het sociaal domein, zoals zorg en ondersteuning, werk & inkomen en kinderopvang. Maar hoe kun je dit het beste vormgeven? Hoe doen andere gemeenten dat? Welke in- en externe samenwerkingspartners spelen een rol? En...
Het lukt gemeenten, ondanks mediacampagnes en meldpunten, amper om met de gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire in contact te komen. De Belastingdienst heeft de gegevens van de betreffende ouders, maar deelt ze niet met gemeenten vanwege AVG-regelgeving.
De VNG en Belastingdienst/Toeslagen hebben op 28 september een akkoord bereikt voor ondersteuning aan gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagenaffaire. In een ledenbrief licht de VNG de financiële en inhoudelijke aspecten van dit akkoord toe en gaan we in op de ondersteuning.
In de periode van maart tot en met juni 2020 is door de kinderopvangorganisaties een grote inspanning geleverd om, in een uiterst moeilijke situatie, noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen te organiseren en bij te dragen aan de opvang van kwetsbare kinderen.
Volgens de onderzoeksjournalisten van Argos zijn de afgelopen jaren tientallen valse verklaringen van goed gedrag ontdekt, vooral in de zorg. Het aantal meldingen is in 2019 snel toegenomen nadat screeningsautoriteit Justis waarschuwde voor nepverklaringen. Naar aanleiding van die berichtgeving is de vraag...
Met de volledige openstelling van de kinderopvang en het (speciaal) basisonderwijs per 8 juni zal de vraag naar opvang van kwetsbare kinderen in de leeftijdscategorie tot 12 jaar grotendeels wegvallen. Daarnaast is de bedoeling dat de jeugdhulp (o.a. dagbesteding) in juni weer zoveel mogelijk open is.
Alleen ouders die in de zorg werken kunnen vanaf 8 juni nog gebruik maken van de noodopvang voor hun kinderen in de avond, de nacht en in het weekend.
De Verkiezingen Handhaving en Toezicht zijn weer gestart! Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de Inspectieraad en beroepsvereniging Vide organiseren deze verkiezingen sinds 2012 om innovatie in het toezichts- en handhavingsvak te stimuleren. Meld uw vernieuwende project vóór 1 juli aan om...