Met de volledige openstelling van de kinderopvang en het (speciaal) basisonderwijs per 8 juni zal de vraag naar opvang van kwetsbare kinderen in de leeftijdscategorie tot 12 jaar grotendeels wegvallen. Daarnaast is de bedoeling dat de jeugdhulp (o.a. dagbesteding) in juni weer zoveel mogelijk open is.
Alleen ouders die in de zorg werken kunnen vanaf 8 juni nog gebruik maken van de noodopvang voor hun kinderen in de avond, de nacht en in het weekend.
De Verkiezingen Handhaving en Toezicht zijn weer gestart! Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de Inspectieraad en beroepsvereniging Vide organiseren deze verkiezingen sinds 2012 om innovatie in het toezichts- en handhavingsvak te stimuleren. Meld uw vernieuwende project vóór 1 juli aan om...
‘Samen doen wat samen kan’ Een nieuwe naam voor VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN). Het is voortaan VNG Naleving. Met een iets ander logo en de website op een nieuwe plek: vng.nl/naleving. Maar niet alles verandert: op de vertrouwde dienstverlening kunt u blijven rekenen.
Zondag 15 maart. Vanavond geeft onze premier een persconferentie waarin hij naar verwachting verdere maatregelen afkondigt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De verantwoordelijke departementen sorteren deze middag al voor op de sluiting van scholen en kinderopvangcentra. Bij de VNG krijgen...
Ouders worden opgeroepen hun kinderen vanaf maandag 16 maart thuis te houden van opvang en school, in elk geval tot en met 6 april aanstaande. Dit is vandaag aangekondigd door minister Bruins voor Medische Zorg en minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs.