Per 1 juli 2018 wijzigen de bijstandsnormen. Als gevolg hiervan wijzigen ook de normbedragen voor de kosten van bestaan bij de kwijtschelding van belastingen.
Het kabinet verruimt de mogelijkheden om gemeentelijke belastingen kwijt te schelden niet. Dat schrijft minister Ollongren van het ministerie van BZK aan de Tweede Kamer.
Input van de werkgroep kwijtschelding van de LVLB heeft geresulteerd in maar liefst zes productverbeteringen van de geautomatiseerde Kwijtscheldingstoets. Een nieuw instellingenscherm waar de hoogte van de toetsnorm AOW ingesteld kan worden is één van de verbeteringen.
De mogelijkheid van bezwaar en beroep via de fiscale rechter tegen beschikkingen over uitstel en kwijtschelding van belastingen treedt niet per 1 januari 2019 in werking.
Er zijn nieuwe normbedragen vastgesteld voor de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets van de belastingen van gemeenten en waterschappen.
De VNG heeft een aantal modelverordeningen en regelingen over gemeentelijke belastingen geactualiseerd. We lichten deze toe in onze ledenbrief.
De bijstandsnormen zijn per 1 januari 2018 gewijzigd. Als gevolg hiervan wijzigen ook de normbedragen voor de kosten van bestaan bij de kwijtschelding van belastingen.
Hoe kunnen gemeenten en zorginstellingen omgaan met (gecombineerde) aanslagen gemeentelijke en waterschapsbelastingen bij zelfstandige appartementen binnen zorggebouwen? Gemeenten, waterschappen, belastingsamenwerkingsverbanden en zorginstellingen zijn gebaat bij een heldere, eenduidige handelwijze.
Er zijn nieuwe normbedragen vastgesteld voor de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets van de belastingen van gemeenten en waterschappen.
De Leidraad invordering gemeentelijke belastingen is per 1 juli gewijzigd in verband met een aantal benodigde technische en redactionele aanpassingen. De wijzigingen komen voort uit recente aanpassingen in de rijksleidraad, die we zoveel mogelijk volgen.