Het percentage van de invorderingsrente die de Belastingdienst in rekening brengt is op 1 januari 2023 verhoogd van 1% naar 2%. Vanaf 1 juli 2023 gaat de invorderingsrente verder omhoog naar 3%, om vervolgens uit te komen op 4% op 1 januari 2024. Het percentage van de te vergoeden invorderingsrente blijft 4%.

Betekenis en advies voor gemeenten

Gemeenten die de rentepercentages van het rijk van overeenkomstige toepassing hebben verklaard, hoeven geen apart besluit meer te nemen, zie hiervoor de ledenbrief Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen.

Volgt de gemeente niet automatisch de percentages van het rijk dan moet het college een besluit nemen over de te hanteren rentepercentages. Die percentages mogen afwijken van de percentage van het rijk.

Vanwege de eenheid van beleid adviseert de VNG gemeenten om de percentages invorderingsrente van het rijk te volgen.

Meer informatie