Er zijn signalen dat mensen met een Wajong-uitkering, een WIA-uitkering of WAO-uitkering onbedoeld niet (meer) in aanmerking komen voor kwijtschelding. Het rijk doet hier onderzoek naar.

We wachten op verdere informatie vanuit het rijk. In de tussentijd vragen we gemeenten om, als ze van plan zijn om kwijtscheldingsverzoeken van mensen met een Wajong-, WIA- of WAO-uitkering af te wijzen puur op basis van het bedrag van die uitkering, deze verzoeken voorlopig in behandeling te houden.