Hoeveel activiteiten voert de lokale bibliotheek uit? Hoeveel leden en uitleningen zijn er? En hoeveel vrijwilligers en personeel werken daar? En hoe ligt dat in de regio?
De lokale bibliotheek heeft nog steeds een groot bereik. Onder meer door een goede spreiding van 1.383 vestigingen en 2.813 bibliotheken op school. Dat staat in de Bibliotheekmonitor 2017 die de minister van OCW aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.
De lokale bibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek (KB) en acht landelijke uitvoeringsorganisaties (verenigd in de Manifestgroep) gaan samenwerken om mensen te ondersteunen bij het omgaan met de digitale overheid. Zo worden in bibliotheken informatiepunten ingericht.
78% procent van de Nederlanders vindt dat de overheid meer moet doen om mensen te helpen hun weg te vinden in de digitale wereld. Dat blijkt onder meer uit het onderzoek 'Hoe mediawijs is Nederland?' dat in opdracht van Mediawijzer.net is uitgevoerd.
Het taboe op niet goed kunnen lezen en schrijven wordt steeds kleiner, maar laaggeletterdheid blijft een weerbarstig probleem. Een grote uitdaging is om de mensen die Nederlands als moedertaal hebben te bereiken. Zij voelen schaamte en soms boosheid. Dat was één van de conclusies van de Dialoogdagen.
Vrijwel alle bibliotheken zetten vrijwilligers in aanvullend op de inzet van professionals. Onderzoek van het A&O-fonds BibliotheekWerk laat zien dat ze actief zijn als taalmaatje, in voorlezen en het geven van digitale cursussen, in het logistieke proces en als gastvrouw.
De totale maatschappelijke kosten voor laaggeletterdheid bedragen € 1,13 miljard per jaar. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven is gedaan.
Om het bereik van bibliotheken onder laaggeletterden te vergroten start de Koninklijke Bibliotheek in 2018 tien pilots, waarin bibliotheken onderzoeken hoe zij de belemmeringen bij de doelgroep het beste kunnen overwinnen. Het ministerie van BKZ heeft hiervoor subsidie beschikbaar gesteld.
Bibliotheken hebben behoefte aan steun voor innovatie. Ook verdient het functioneren van bibliotheken in krimpgebieden meer aandacht.Dat stelt VNG in reactie op de Midterm Review (tussenevaluatie) van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen.
De VNG stemt in met het nieuwe Certificeringskader 2018 voor openbare bibliotheken en centra voor kunsten, muziekscholen en volksuniversiteitencentra. Na een audit krijgen voorzieningen die aan het kader voldoen een certificaat als bewijs dat de kwaliteit van de organisatie in orde is.