Nieuws
Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is 3 februari ondertekend door VNG, VWS, ZN en GGD GHOR Nederland. Het akkoord omvat afspraken over het bereiken van een gezonde generatie in 2040: weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis.
Het nationaal sportakkoord 'Sport verenigt Nederland' is verlengd tot eind 2026. Daarmee ligt er weer een stevig fundament voor gemeenten om inwoners te betrekken die minder vanzelfsprekend deelnemen aan sportieve en culturele evenementen.
Er komt ondersteuningsbudget beschikbaar voor gemeenten voor het bevorderen van sport en bewegen, cultuurparticipatie en gezondheid/gezond leven en preventie. U kunt het budget nu aanvragen.
Met haar visiedocument 'De kracht van creativiteit' geeft de staatssecretaris van Cultuur invulling aan de € 170 miljoen aan extra middelen voor cultuur uit het coalitieakkoord. We leggen uit wat dit betekent voor gemeenten en op welke onderdelen het extra geld de gemeenten bereikt.