Nieuws
Het College voor Dienstverleningszaken en de Taskforce Samen Organiseren brachten 2 dagen met elkaar door 'op de hei' om de ambities voor de aankomende periode te concretiseren. Het College vergaderde daarnaast op 1 februari over een aantal zaken waarover we hier berichten.
Het College voor Dienstverleningszaken vergaderde digitaal op donderdagmiddag 21 april 2022. Op de agenda stond onder andere: de API-specificaties ‘Haal Centraal’, het onderzoek ‘De stand van de Uitvoering’, de Kadernota GGU 2023 en versterking van de bestuurlijke sturing Common Ground.
Elke gemeente herkent het: er is een stijging van het aantal WOZ-bezwaren dat wordt ingediend door professionele bezwaarmakers, die op basis van no cure no pay werken. Daar gaat tijd en geld in zitten. Met het project Modelmatig Waarderen van Woningen, onderdeel van de GGU, is onderzocht wat er beter kan.
De leden van de Taskforce Samen Organiseren waren nogal verbaasd toen ze de goed beveiligde, maar kleine ruimte van de IBD-CERT binnenstapten, waar ook maar zes bureaus staan. Bestemd voor de incident handlers, woordvoering, coördinator en de CISO stoel voor het gemeentelijk klankbord dichtbij.
Gemeenten hebben binnen Common Ground een belangrijke mijlpaal bereikt en die heet Haven. Met Haven kunnen gemeenten Common Ground-toepassingen gebruiken zonder dat zij daarvoor hun technische infrastructuur hoeven aan te passen. Dat geeft gemeenten de flexibiliteit om toepassingen die ze samen ontwikkelden,