Dit jaar stond het VNG Congres in het teken van het thema ‘Gemeenten in de wereld: samen maken we het verschil’. In het kader van het behalen van de duurzaamheidsdoelen is gemeentelijke samenwerking van groot belang, zowel regionaal als internationaal.
Op 22 januari is het VN anti-kernwapenverdrag in werking getreden. 5 Nederlandse steden roepen de Nederlandse regering op om dit verdrag alsnog te ondertekenen. Hiertoe hebben zij zich aangesloten bij ICAN Cities Appeal, een wereldwijd verband van gemeenten die zich tegen kernwapens uitspreken.
VNG-voorzitter Jan van Zanen en de burgemeesters Rob Metz (Soest) en Ellen van Selm (Opsterland) namen recent deel aan vergaderingen van de UCLG. De VNG-delegatie vroeg aandacht voor internationale samenwerking tijdens en na COVID-19, voor de sociale impact van de crisis en voor ruraal-urbane samenwerking.
VNG International analyseerde de rijksbegroting voor Buitenlandse Handel en OntwikkelingsSamenwerking (BHOS) voor het komende jaar, uitgekomen op Prinsjesdag. Wat viel daarin op en wat is belangrijk met oog op gemeentelijke internationale samenwerking?
Heeft u een mening over de voorgestelde Datastrategie en het Witboek kunstmatige intelligentie? Wat mag er vanuit het perspectief van lokale overheden niet ontbreken op dit gebied? Laat het weten aan de Europese Commissie door een publieke consultatie in te vullen.
Van 15 tot en met 17 juni vindt de jaarlijkse bijeenkomst van de Capacity and Institution Building (CIB) Working Group plaats, dit keer in Sint-Niklaas (Vlaanderen). Op de agenda staan onder meer klimaat, gendergelijkheid, innovatieve financiering voor ontwikkelingssamenwerking en burgerparticipatie.
VNG-voorzitter Jan van Zanen heeft nationale regeringen en VN-instellingen opgeroepen om te zorgen voor goede randvoorwaarden en ruimte voor decentrale overheden om zich te ontwikkelen. Dat deed hij tijdens het tiende World Urban Forum, van 8 tot en met 10 februari in Abu Dhabi.