Mbo-studenten zijn onmisbaar voor de toekomst van Nederland. Soms hebben ze echter extra ondersteuning nodig om zich goed te ontwikkelen. De publicatie 'Mbo-student centraal' is bedoeld om mbo-instellingen, gemeenten en hun partners inspiratie en richting te geven om nog beter met elkaar samen te werken.

Handvatten en praktijkvoorbeelden

Het document biedt een overzicht van vraagstukken waar studenten mee te maken kunnen hebben en inzicht in welke professionals vanuit school en het sociaal domein hierbij betrokken zijn. Ook zet het een aantal knelpunten in de bestuurlijke samenwerking op een rij en geven studenten aan wat zij belangrijk vinden. 2 uitgebreide praktijkvoorbeelden beschrijven hoe regio’s met een succesvolle samenwerking omgaan met deze knelpunten. Tot slot biedt het document een aantal handvatten voor het voeren van het gesprek in de regio over duurzame samenwerking in het belang van de mbo-student.

Verbeteragenda passend onderwijs

De handreiking is door een werkgroep opgesteld in het kader van de ‘Verbeteragenda passend onderwijs mbo’ van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De werkgroep bestaat uit de ministeries van OCW en VWS, gemeente Utrecht, MBO Raad, Ieder(in), JongPIT, VNG, Jeugdzorg Nederland, Deltion College, mbo Rijnland, Jellinek, De Nederlandse GGZ, Ouders & Onderwijs, Sociaal Werk Nederland en het Nederlands Jeugdinstituut.