Het wetsvoorstel regie volkshuisvesting is vandaag in consultatie gebracht. Met deze wet wil het rijk meer regie op de woningbouw, zodat het programma van meer dan 900.000 woningen in 2030 kan worden gerealiseerd. De VNG verzamelt input van gemeenten voor de consultatiereactie. 

Afdwingbare prestatieafspraken

De wet maakt het mogelijk dat het rijk afdwingbare prestatieafspraken met provincies, gemeenten, corporaties en marktpartijen maakt over nieuwbouw, betaalbare woningen en het opvoeren van het tempo. Nationale doelen worden omgezet in provinciale taakstellingen, regionale woondeals en lokale prestatieafspraken. 

Deze zijn niet vrijblijvend. Op basis van indicatieve aantallen zal na overleg met betrokken partijen voor iedere regio duidelijk zijn hoeveel woningen er de komende 10 jaar jaarlijks bij komen. Inclusief afspraken wat voor type woningen, in welk segment en op welke locaties. 

Huisvesting aandachtsgroepen

Een groot deel van de wet richt zich op de huisvesting van aandachtsgroepen. Ook het juridisch instrumentarium wordt aangescherpt. De huidige wetgeving geeft al verschillende mogelijkheden om te sturen, maar aanvullend wordt wetgeving voorbereid om de regie op volkshuisvesting verder te versterken. 

Input gemeenten

Op 21 en 22 februari organiseren we online meedenkbijeenkomsten over dit wetsvoorstel met specifieke aandacht voor de huisvesting van aandachtgroepen. Daarnaast voert de VNG ambtelijke gesprekken met de G5, G40, M50 en de P10. Gemeenten kunnen hun reactie ook mailen naar de VNG (info@vng.nl). De VNG-consultatiereactie wordt besproken in de VNG-commissies ZJO, RWM, B&V, A&M en uiteindelijk in het VNG-bestuur. 

Meer informatie

Consultatie Wet versterking regie volkshuisvesting