Onlangs is het conceptwetsvoorstel energietoeslag 2023 gepubliceerd. De verwachte invoering van de wet is juni 2023. De VNG is positief dat in het voorstel de doelgroep is afgebakend. Daarnaast vragen we in onze reactie aandacht voor een structurele aanpak voor energiearmoede.

Lees onze reactie op het conceptwetsvoorstel (pdf, 23 kB)

Afbakening doelgroep

Het conceptwetsvoorstel schept meer duidelijkheid over de afbakening van de doelgroep. De afbakening is voor gemeenten van belang omdat zij hebben aangegeven de regeling te kunnen uitvoeren voor de doelgroep van het lokale minimabeleid. Dit is de groep die zij al ondersteuning bieden en kennen en die zij dus ook kunnen bereiken. 

Gemeenten zijn uitvoeringstechnisch niet in staat zijn om alle inwoners in Nederland te ondersteunen die vanwege verhoogde energieprijzen in de problemen komen. Hiervoor is het rijk aan zet. 

Voortbouwen op 2022

Gemeenten vragen het rijk om toe te staan dat zij voortbouwen op de infrastructuur die ze hebben ingericht voor het verstrekken van de energietoeslag in 2022. Vanwege de urgentie om de regeling zo snel mogelijk uit te voeren, hebben gemeenten extra personeel ingehuurd en loketten opengesteld. Dat kan betekenen dat er in 2023 verschillende 'uitkeermomenten' zijn voor de energietoeslag en dat dit ook tussen gemeenten verschilt. 

Structurele ondersteuning nodig

Voor 2023 zijn met de koopkrachtmaatregelen en het prijsplafond voor energie maatregelen genomen om mensen te compenseren. Dit zijn incidentele middelen en het is nog niet duidelijk wat er vanaf 2024 gaat gebeuren. De VNG benadrukt dat het van belang is dat het rijk hier nu al mee aan de slag gaat. 

Het is aan het rijk om te investeren in een structurele aanpak om inwoners een fatsoenlijk inkomen te bieden. Dan kunnen gemeenten beter en effectief inzetten op lokale hulp en ondersteuning aan mensen die, ondanks landelijke inkomensondersteuning, alsnog in een financieel kwetsbare positie zitten en maatwerk van gemeenten nodig hebben.