Tijdens de VNG Bestuurdersdag 2022 organiseerde de VNG-commissie Europa en Internationaal een deelsessie over 2 concepten voor integrale duurzaamheid: Brede Welvaart en Global Goals. Gemeenten kunnen deze concepten praktisch toepassen voor een integrale beleidsvisie en een breed toetsingskader.

Streven naar balans

In veel collegeprogramma’s wordt gestreefd naar balans tussen economie, welzijn en milieu. Voor deze ambitie worden verschillende concepten gebruikt, waaronder de begrippen Brede Welvaart (pdf, 392 kB) en Global Goals. De deelsessie ging over de vraag hoe je dat handen en voeten geeft. 

Beide begrippen zijn gericht op integraliteit, balans tussen fysiek, sociaal en economisch, nu en later, hier en elders. De Global Goals, ofwel SDG’s, bieden hierbij de hoognodige concretisering om te zorgen dat Brede Welvaart geen vaag begrip blijft.

Presentaties tijdens deelsessie

Edwin Horlings, senior wetenschappelijk medewerker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), vertelde over de Regionale Monitor Brede Welvaart. De Brede Welvaartsindicatoren werpen niet alleen een blik op welvaart hier en nu, maar ook op welvaart later en elders.

Sandra Pellegrom, nationale SDG-coördinator van het ministerie van Buitenlandse Zaken, benadrukte het belang van de SDG’s voor de grote maatschappelijke opgaven van nu. De SDG’s bieden een brede blik op deze opgaven en voorkomen tunnelvisie. Dit is essentieel om draagvlak te creëren voor duurzame oplossingen. 

Presentatie: Werken aan verduurzaming – Brede Welvaart en Global Goals in de praktijk

Gemeenten4GlobalGoals

In Nederland dragen 120 gemeenten het predicaat ‘Global Goals gemeente’. Deze gemeenten zetten zich op allerlei manieren in om bij te dragen aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, en wisselen hierover ook goede praktijkvoorbeelden uit. Naast het gebruik van SDG-indicatoren maken veel van deze gemeenten ook gebruik van Brede Welvaartsindicatoren in hun P&C cyclus. 

Lees meer in de handreiking Global Goals in het gemeentelijk beleid (pdf, 6,2 MB) en in de Global Goals praktijkvoorbeelden om te zien hoe ook uw gemeente het beleid kan toetsen aan brede duurzaamheid. Of doe mee met Gemeenten4GlobalGoals.

Lancering Voluntary Subnational Review

Tijdens deze gelegenheid overhandigde burgemeester Carol van Eert, voorzitter van de VNG-commissie Europa en Internationaal, officieel de Voluntary Subnational Review (VSR) aan nationaal SDG-coördinator Sandra Pellegrom. In de VSR is onderzocht hoe decentrale overheden in Nederland ervoor staan op het gebied van de SDG’s. Hierbij is gebruikgemaakt van zowel SDG-indicatoren als Brede Welvaartsindicatoren. 

Uit de VSR blijkt dat de balans tussen sociale, economische en ecologische doelen nog vaak zoek is en dat participatieve processen er niet altijd in slagen om het vertrouwen van burgers in de overheid te verbeteren. 

Voluntary Subnational Review – de SDG’s en Decentrale Overheden in Nederland (2022)