De gecertificeerde instellingen (GI's) en de FNV zijn gisteren tot een principeakkoord gekomen om vanaf 1 mei stapsgewijs de werkdruk van jeugdbeschermers te verlagen. Daarmee komt ook een einde aan de acties van FNV.

Al geruime tijd staan de GI’s en daarmee de bescherming van jeugdigen onder grote druk. Gemeenten vinden dat de werkdruk voor jeugdbeschermers omlaag moet en werken daarom samen met het rijk en de GI’s aan een pakket van maatregelen waarvan de eerste effecten zichtbaar worden.

Principeakkoord

De FNV kan inhoudelijk de lijn van deze maatregelen volgen, maar verwacht niet dat deze maatregelen snel genoeg tot voldoende resultaten gaan leiden. Daarom heeft zij met de GI’s een principeakkoord (pdf, 304 kB) gesloten om op korte termijn gecoördineerd de werkdruk te verminderen. De VNG vindt het belangrijk dat in het akkoord is opgenomen dat de GI’s in samenhang gaan sturen op de organisatie workload en de wachtlijst, om zodoende het oplopen van wachtlijsten te voorkomen.

Verbetermaatregelen voor de korte en lange termijn

Vandaag hebben we een ledenbrief over de jeugdbeschermingsketen (pdf, 178 kB) gestuurd naar alle gemeenten. Daarin vragen we aandacht voor de maatregelen in het algemeen en de maatregelen waarbij gemeenten aan zet zijn in het bijzonder.

We beschrijven het pakket aan maatregelen dat het rijk, de VNG en GI’s hebben samengesteld om de druk te verlichten. Het gaat om goede werkomstandigheden voor jeugdbeschermers en professionals in de lokale teams en tijdige hulp en begeleiding voor kinderen en gezinnen. Bovendien liggen de maatregelen in lijn met de structurele oplossingen die we op lange termijn met het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming willen realiseren.