Er zijn situaties waarin het wenselijk is om een vrijstelling voor de eigen bijdrage Wmo met terugwerkende kracht in te laten gaan. Gemeenten krijgen daarom vanaf 1 januari 2023 de mogelijkheid om met terugwerkende kracht individuele vrijstellingen voor de eigen bijdrage aan te leveren bij het CAK.

Dit is geregeld in een wijzigingsbesluit van het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (Staatsblad 2022/346, zie de link hieronder).

Meer informatie

Besluit houdende wijziging van het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 etc.