Veel werknemers bij sociale werkbedrijven liepen het afgelopen jaar een achterstand op qua beloning ten opzichte van andere werknemers. De VNG wil met de vakbonden verkennen welke verbeteringen mogelijk zijn in de cao's sinds een structurele financiële oplossing op zich laat wachten.

Gemeenten zijn bij de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en de Participatiewet afhankelijk van subsidies. Deze subsidies zijn niet toereikend om alle problemen van werknemers op te lossen.

Zorgen bij gemeenten

Sinds oktober 2022 zet de VNG zich daarom, vooral achter de schermen, in om de (financiële) positie van veel werknemers verbeteren. Dat gemeenten zich ook zorgen maken is tot uiting gekomen tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG van juni in Groningen. De onderhandelaars namens de VNG en Cedris zijn, na de laatste gesprekken met de minister, van mening dat de tijd rijp is om gehoor te geven aan de oproep om de gesprekken over gerechtvaardigde verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden te voeren.

Mogelijkheden cao's verkennen

De vertegenwoordigers van FNV en CNV hebben gisteren een uitnodiging ontvangen om aan tafel te komen voor een verkennend overleg, niet alleen over de Cao Aan de slag, maar ook over de Cao SW. Samen moeten we verkennen welke mogelijkheden er zijn om de cao’s open te breken, aanvullende afspraken te maken en opnieuw te sluiten, want van een structurele financiële oplossing is nog geen sprake.