De VNG start een nieuw panel voor ondernemersdienstverlening en economie. Verwacht wordt dat dit panel straks waardevolle inzichten geeft over actuele onderwerpen en trends binnen de economie en ondernemersdienstverlening van gemeenten. Gemeenten kunnen zich nu aanmelden voor dit panel.

Waarom is dit panel belangrijk?

Gemeenten zijn steeds meer de eerste overheid voor ondernemers en zoeken met hen de samenwerking in de transities op het gebied van energie, digitalisering en circulariteit. Gezien de snelle veranderingen met betrekking tot deze onderwerpen, zijn periodieke uitvragen via dit panel van groot belang voor gemeenten, lokale ondernemers en de VNG. De VNG deelt de uitkomsten van het panel met gemeenten om gezamenlijk een beter beeld te krijgen van gedeelde signalen, knelpunten of kansen en goede praktijkvoorbeelden. En, indien van toepassing, worden de uitkomsten ingezet in de lobby richting hogere overheden, zoals provincies en de ministeries in Den Haag.

Inzichten en praktijkervaringen

Het panel wordt 3 tot 6 keer per jaar via e-mail benaderd met een beknopte uitvraag. Na iedere uitvraag volgt een terugkoppeling van de uitkomsten. De inzichten en gedeelde praktijkervaringen kunnen worden benut door de gemeenten.

Aanmelden

Werkt u binnen de gemeente aan het thema economie, dan kunt u zich voor het panel aanmelden.