De VNG heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het gemeentelijk standpunt over bouwen en verduurzaming. In ons position paper verzoeken we de Kamer aandacht te vragen voor 5 punten tijdens de behandeling van de begroting Wonen op 7 november. 

Verduurzaming 

Extra vaart met energiebesparing door grootschalige isolatieaanpak

Zet samen met gemeenten in op het versnellen van isolatie bij woningen, panden van het mkb en maatschappelijke instellingen en verminder daarmee structurele energiearmoede.

Maatwerkbevoegdheid op BENG en MPG blijft nodig

Behoud de gemeentelijke maatwerkbevoegdheid op het bijna energieneutraal bouwen (BENG) en de milieuprestatie gebouwen (MPG) in de Omgevingswet.

Bouwen 

Bouwen en wonen

Het komt aan op de uitvoering van de woningbouwplannen. Kijk niet alleen naar aantallen, maar zorg ook voor optimale condities: financiering, capaciteit, mobiliteit/groen/voorzieningen, regie op grond, energie/drinkwatervoorziening. Zorg voor meer inzet om de woningbouw te versnellen. De departementen moeten hiervoor meer samenwerken, met elkaar én met andere overheden. Dit is een klus voor ons allen.

Water en bodem sturend

Maak de consequenties van het programma Water en Bodem Sturend en andere voor woningbouwplannen geldende natuur- en milieuregels concreet en formuleer samen met gemeenten, provincies en waterschappen een uitvoeringsstrategie. 

Samen de opgave uitvoeren

Zorg dat woningen op de korte en lange termijn op locaties komen die goed aansluiten bij de behoefte. Versterk daartoe de informatiepositie van provincies en gemeenten ten behoeve de gebiedsplannen en stel capaciteit van kennisinstellingen beschikbaar.

Meer informatie

Opmerkingen VNG op begroting Wonen van ministerie van BZK (pdf, 216 kB)