Het demissionaire kabinet kondigde in juli een pakket aan maatregelen aan om kinderen beter te beschermen in de online wereld en negatieve uitwerkingen ervan. De VNG juicht dit toe. Alleen is nog onduidelijk wat de impact is op de jeugdzorg. In een brief vraagt de VNG hier aandacht voor

Maatregelen

Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeerde via deze Kamerbrief de Tweede Kamer over het beschermen van kinderen tegen digitale technologie en op internet. De nieuwe maatregelen zijn gericht op het verder reguleren van aanbieders, het ondersteunen van de omgeving van een kind, het versterken van toezicht vanuit de overheid en het opzetten van meldpunten en een landelijk expertisecentrum. 

Negatieve effecten online omgeving

In de Kamerbrief ligt een stevige focus op het sterker reguleren van aanbieders van online diensten. De VNG vindt dit absoluut noodzakelijk en een belangrijke eerste stap. Maar we missen een integrale aanpak van de problemen die veroorzaakt worden door de online omgeving. De staatssecretaris haalt in de Kamerbrief een onderzoek aan dat het verband aantoont tussen social mediagebruik en negatieve (mentale en sociale) effecten. Het gaat om toenemende concentratieproblemen, negatieve zelfbeelden, verslaving, lagere schoolprestaties en schoolverzuim. 

Zorgen

Gemeenten zien deze uitwerkingen terug in de jeugdzorg, die überhaupt al sterk onder druk staat, en maken zich zorgen. In de Kamerbrief komt dit perspectief nog te weinig naar voren. Het zijn complexe vraagstukken en daarom vragen we om extra onderzoek hiernaar te doen.

Met oog op het Kamerdebat over Kinderrechten en digitalisering op 14 september deelde de VNG deze zorgen in een brief aan het parlement (pdf, 87 kB).