[update 13/5/22] De verplichting voor bestuursorganen om voorgenomen besluiten digitaal ter inzage te leggen, uit de Wet elektronische publicaties, is voorlopig uitgesteld. Dat geeft bestuursorganen gelegenheid om meer ervaring hiermee op te doen. Naar verwachting geldt de verplichting per 1 januari 2023.

Het is van belang om de digitale terinzagelegging zorgvuldig in te richten. Vanwege de privacy moeten er geanonimiseerde versies worden gemaakt van de stukken die ter inzage worden gelegd voor het publiek. Op dit moment heeft slechts een derde van de bestuursorganen ervaring opgedaan met digitale terinzagelegging.  

Leveranciers

Door het uitstel hebben ook marktpartijen de gelegenheid om software waarmee de digitale terinzagelegging geautomatiseerd kan plaatsvinden te ontwikkelen. Gemeenten kunnen hiervan gebruik maken om uitvoering te geven aan de verplichting.

Consolidatie geldende beleidsregels

De Wet elektronische publicaties (Wep) is per 1 juli 2021 van kracht. Op 1 juli 2022 gaat de verplichting in om alle geldende beleidsregels in geconsolideerde vorm in de decentrale wettenbank te hebben opgenomen.

Meer informatie