Een inclusieve, duurzame wereld voor iedereen, daar willen we naartoe. De Global Goals kunnen als integraal raamwerk een belangrijke bijdrage leveren, zeker bij verbinding met het VN-verdrag Handicap. De VNG werkte daarom met gemeenten aan de handreiking ‘Global Goals verbinden aan lokaal inclusiebeleid’.

Resultaten praktijkproef

De VNG werkte met 8 gemeenten – Súdwest Fryslân, Aruba, Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Maasgouw, Heerlen, West Betuwe en Arnhem – aan de praktijkproef Global Goals en lokale inclusie. In een serie thematische sessies diepten beleidsmedewerkers en ervaringsdeskundigen gezamenlijk uit wat de heikele punten zijn in het ontwikkelen van een duurzaam inclusiebeleid. 

Naast fysieke obstakels, zoals toegankelijkheid van publieke gebouwen of de mobiliteit van lichamelijk beperkte inwoners, zijn er namelijk ook bureaucratische en politieke obstakels. Daarom werd in de laatste sessie samen gebrainstormd over hoe de Global Goals een praktisch hulpmiddel kunnen zijn om lokale inclusie duurzaam te organiseren.

Nieuwe handreiking

De handreiking bestaat uit 2 kernvragen. Het eerste deel gaat over de vraag: ‘Waarom zou je de Global Goals verbinden aan inclusiebeleid?’ De handreiking geeft kernachtig weer wat de toegevoegde waarde is van Global Goals voor gemeenten. De 17 doelen bieden namelijk een integraal en internationaal erkend raamwerk voor duurzaam beleid. 

In het tweede deel staat de vraag centraal: ‘Hoe verbind je de Global Goals effectief aan lokaal inclusiebeleid?’ In een praktische routekaart worden aanknopingspunten gegeven waarmee gemeenten aan de slag kunnen. Daarmee wordt inzichtelijk waar de kansen en uitdagingen liggen. Diverse gemeenten werken al actief aan de Global Goals en lokale inclusie. In deze handreiking delen zij dan ook hun ervaring en bieden zij inspiratie voor andere gemeenten.

Global Goals Meet-up

Wilt u aan de hand van deze handreiking zelf aan de slag in uw gemeente? Tijdens de Global Goals Meet-up op 9 juni in het VNG-kantoor in Den Haag kunt u deelnemen aan de sessie Global Goals en lokale inclusie. In deze interactieve sessie werken we praktische toepassingen van de handreiking uit voor uw gemeente.

Vlog Heerlen

De gemeente Heerlen maakte over dit onderwerp al een inspirerende vlog: 

Meer informatie